جشنواره ها و مسابقات

بدون ديدگاه
 
ثبت جشنواره ها ومسابقات
سلام وعرض ادب
برگزاری  جشنواره ها ومسابقات وارسال گزارشات به اداره، چند سالیست که از طریق سایت همگام انجام میشود..
جشنواره ومسابقات مختلفی چون:
  • جشنواره خوارزمی
  • مسابقات ورزشی
  • جشنواره محتواسازی
  • مسابقات فرهنگی وهنری
  • و….
دراین فیلم بنا داریم سیر تا پیاز ثبت دانش آموزان در همگام، جهت شرکت در جشنواره ها ومسابقات را به شما آموزش دهیم..
فیلم آموزشی زیر، شمارا با صفر تاصد جشنواره ومسابقات در همگام  یاری می دهد…

 

نوشتن دیدگاه