همشه کنار شماییم...

سایت زنگ It با هدف کمک وتبادل تجربه در حوزه فناوری مدارس ،از بهمن ما ۹۸ شروع به فعالیت نمود..بناداریم دراین  تارنما ،هرآنچه مطلب مربوط به فناوری مدارس ،اعم از نرم افزار وسخت افزار باشد را به اشتراک بگذاریم…

چناچه دراین هدف کم کاری نمودیم یا موضوع وپیشنهاد وانتقادی باشد ، ازطریق فرم ذیل با ما درمیان بگذارید..صمیمانه پذیرا خواهیم بود .

تماس با ما

شما باید درسایت وارد شوید..