فرم دلخواهت را بساز...

  • فرم های پیش ثبت نام
  • فرم های استخدامی
  • فرم های نظرسنجی
  • فرم های فروش فایل و …
  • فرم های شرکت در دوره
زنگ IT

کاربری ساده و آسان

بدون نیاز به اطلاعات خاصی ،به راحتی انواع فرم های مورد نیاز را ایجاد نمایید...

اشتراک آسان فرم ها

فرم ها را به آسانی در سایت ،وبلاگ ، شاد،تلگرام ،واتساپ یا...ارسال نمایید...

گزارش گیری جامع

انواع خروجی اکسل ،گزارشات چاپی متنوع ،ایجاد کارتهای ورود به جلسه ، گواهی دوره ها و...

گزارش اختصاصی بسازید..

مثلا دعوت نامه خام طراحی کنید واطلاعات فرم ها خودکار در مکان دلخواه فایل برای کاربر چاپ شود…

بارگزاری انواع فایل

در فرم ها می توانید انواع فایل را بارگزاری نمایید..مثلا دانش آموز عکس خود را ارسال نماید.

ارسال پیامک برای کاربر و مدیر

پس از تکمیل فرم ،بصورت خودکار به کاربر و مدیر پیامک دلخواه وقابل تنظیم شما ارسال می شود..

ایجاد کد رهگیری خودکار

باتکمیل هر فرم ،کد رهگیری اختصاصی آن فرم برای کاربر ایجاد و می تواند در مراحل بعدی استفاده نماید.

ارسال فایل به کاربر

شما می توانید به راحتی ودر محیطی امن ،هرفایلی برای کاربر ارسال نمایید.مثلا ارسال کارنامه تحصیلی..

ایجاد فرم های مالی

می توانید دریافت های مالی از کاربر داشته باشید..مثلا ثبت نام برای اردو و واریز هزینه آن در فرم

امکانات سامانه فرم ساز...

تعداد فرم ساخته شده در ماه : نامحدود
تعداد فیلدهای استفاده در فرم : نامحدود
امکان اتصال به درگاه بانکی : بله
امکات ارسال پیامک : بله
امکان ارسال ایمیل خودکار : بله
امکان ارسال مدارک به کاربر: بله
امکان چاپ گزارشات چاپی : بله
زنگ It
فیلم های آموزشی