زمانبندی در همگام

زمان بندی در همگام سلام وعرض ادب سایت همگام مدارس، سایتی جامع برای ثبت نمرات، صدور کارنامه ماهانه، ثبت اخبار … ادامه خواندن زمانبندی در همگام

برنامه کلاسی

برنامه کلاسی در همگام سلام وعرض ادب سایت همگام مدارس، سایتی جامع برای ثبت نمرات، صدور کارنامه ماهانه، ثبت اخبار … ادامه خواندن برنامه کلاسی