برنامه کلاسی

بدون ديدگاه

برنامه کلاسی در همگام

سلام وعرض ادب

سایت همگام مدارس، سایتی جامع برای ثبت نمرات، صدور کارنامه ماهانه، ثبت اخبار و….می باشد…

جهت ثبت نمرات هفتگی یا ماهانه، می بایست ابتدا برنامه کلاسی در سایت ثبت شود… و به دبیران ، درس اختصاص داده شود…

جهت ثبت برنامه ، سه مرحله نیاز می باشد:

  • ثبت دبیران در سایت

  • ثبت زمان بندی تدریس واجرای دروس

  • ثبت برنامه واختصاص درس به دبیر

فیلم آموزشی زیر ، شما را با ثبت برنامه کلاسی در همگام آشنا می سازد…

 

نوشتن دیدگاه