آموزش های کاربردی ومفید آفیس

مجموعه نرم افزار office از نرم افزار های مفید ولازم هر ویندوزی می باشد…

این مجموعه شامل:

  • نرم افزار ویرایشگر متن (WORD)
  • نرم افزار صفحه گسترده ومحاسباتی (EXCEL ) 
  • نرم افزار بانک اطلاعاتی (ACCESS )
  • نرم افزار ارائه مطلب ( power point)

و…می شود..که دانستن عمومی هریک از نرم افزارها برای هر کاربری واجب هست…دراین صفحه سعی می کنیم، از هرکدام از نرم افزار ها آموزش های کاربردی داشته باشیم…