خانه

[vc_row height=”auto”][vc_column][vc_empty_space][ultimate_fancytext strings_textspeed=”35″ strings_backspeed=”0″ fancytext_strings=”در زنگ آی تی ، کنارهم مطالب زیر را می آموزیم….” strings_font_style=”text-decoration:underline;” strings_font_size=”desktop:30px;” fancytext_color=”#2326db”][vc_empty_space][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][icon_counter border_size=”2″ border_color=”#ba1dad” icon_type=”custom” icon_img=”id^10384|url^https://zangeit.ir/wp-content/uploads/2020/02/Apps-preferences-desktop-printer-icon.png|caption^null|alt^زنگ آی تی|title^Apps-preferences-desktop-printer-icon|description^null” img_width=”48″ block_title_front=”سخت افزار” block_desc_back=”• معرفی سخت افزار مدارس
• معرفی شرکتهای خدماتی” custom_link=”1″ button_link=”url:https%3A%2F%2Fzangeit.ir%2F%3Fpage_id%3D10585|title:%D8%B3%D8%AE%D8%AA%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1|target:%20_blank|” button_text=”مشاهده” button_txt=”#ffffff”][vc_separator][icon_counter border_size=”2″ border_color=”#ba1dad” icon_type=”custom” icon_img=”id^10346|url^https://zangeit.ir/wp-content/uploads/2020/02/Windows-icon.png|caption^آموزش ویندوز|alt^زنگ آی تی|title^Windows-icon|description^null” img_width=”48″ block_title_front=”ویندوز” block_desc_back=”• فیلم های آموزشی
• نرم افزار های کاربردی” custom_link=”1″ button_link=”url:https%3A%2F%2Fzangeit.ir%2F%3Fpage_id%3D10588|title:%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%20%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA|target:%20_blank|” button_text=”مشاهده” button_txt=”#ffffff”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][icon_counter border_size=”2″ border_color=”#ba1dad” icon_type=”custom” icon_img=”id^10856|url^https://zangeit.ir/wp-content/uploads/2020/02/software.png|caption^زنگ آی تی|alt^نرم افزارها|title^software|description^null” img_width=”48″ block_title_front=”نرم افزار های فرهنگ” block_desc_back=”• نرم افزارهای کاربردی
• معرفی نرم افزارهای فرهنگ” custom_link=”1″ button_link=”url:https%3A%2F%2Fzangeit.ir%2F%3Fp%3D10859|title:%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3|target:%20_blank|” button_text=”مشاهده” button_txt=”#ffffff”][vc_separator][icon_counter border_size=”2″ border_color=”#7f0bdd” icon_type=”custom” icon_img=”id^10345|url^https://zangeit.ir/wp-content/uploads/2020/02/MS-Word-2-icon.png|caption^آموزش ورد|alt^زنگ آی تی|title^MS-Word-2-icon|description^null” img_width=”48″ block_title_front=”Word” block_desc_back=”• فیلم های آموزشی ورد
• فایلهای کاربردی قابل ویرایش” custom_link=”1″ button_link=”url:https%3A%2F%2Fzangeit.ir%2F%3Fpage_id%3D5289|title:%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20word|target:%20_blank|” button_text=”مشاهده” button_txt=”#ffffff”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][icon_counter border_size=”2″ border_color=”#ba1dad” icon_type=”custom” icon_img=”id^11213|url^https://zangeit.ir/wp-content/uploads/2020/02/Help-icon.png|caption^null|alt^help|title^Help-icon|description^null” img_width=”48″ block_title_front=”سوالات پرکاربرد” block_desc_back=”• سوالات نرم افزاری
• سوالات عمومی گروه های فناوری
•سوالات پرکاربرد گروه های اجرایی” custom_link=”1″ button_link=”url:https%3A%2F%2Fzangeit.ir%2Fsoalat%2F|title:%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%BE%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF|target:%20_blank|” button_text=”مشاهده” button_txt=”#ffffff” ult_param_heading=””][vc_separator][icon_counter border_size=”2″ border_color=”#ba1dad” icon_type=”custom” icon_img=”id^10344|url^https://zangeit.ir/wp-content/uploads/2020/02/Excel-icon.png|caption^آموزش اکسل|alt^زنگ ای تی|title^Excel-icon|description^null” img_width=”48″ block_title_front=”اکسل” block_desc_back=”• فیلم های آموزشی اکسل
• فایلهای کاربردی اکسل” custom_link=”1″ button_link=”url:https%3A%2F%2Fzangeit.ir%2F%3Fpage_id%3D10618|title:%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84|target:%20_blank|” button_text=”مشاهده” button_txt=”#ffffff”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][icon_counter border_size=”2″ border_color=”#ba1dad” icon_type=”custom” icon_img=”id^10308|url^https://zangeit.ir/wp-content/uploads/2020/02/0387_MRT.png|caption^زنگ آی تی|alt^امتحانات|title^0387_MRT|description^null” img_width=”48″ block_title_front=”اجرایی وامتحانات” block_desc_back=”• نگارش های امتحانات
• نرم افزار اصلی وهلپر” custom_link=”1″ button_link=”url:https%3A%2F%2Fzangeit.ir%2F%3Fpage_id%3D10655|title:%D8%B3%DB%8C%D8%B1%20%D8%AA%D8%A7%20%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA|target:%20_blank|” button_text=”مشاهده” button_txt=”#ffffff”][vc_separator][icon_counter border_size=”2″ border_color=”#ba1dad” icon_type=”custom” icon_img=”id^10348|url^https://zangeit.ir/wp-content/uploads/2020/02/Student-id-icon.png|caption^آموزش همگام|alt^زنگ آی تی|title^Student-id-icon|description^null” img_width=”48″ block_title_front=”همگام” block_desc_back=”• فیلم های آموزشی
• عکس ومتن” custom_link=”1″ button_link=”url:https%3A%2F%2Fzangeit.ir%2F%3Fpage_id%3D10572|title:%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%20%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%85|target:%20_blank|” button_text=”مشاهده” button_txt=”#ffffff”][vc_separator][icon_counter border_size=”2″ border_color=”#ba1dad” icon_type=”custom” icon_img=”id^10734|url^https://zangeit.ir/wp-content/uploads/2020/02/computer-1.png|caption^زنگ آی تی|alt^کارگاه آی تی|title^computer-1|description^null” img_width=”48″ block_title_front=”کارگاه IT” block_desc_back=”• معرفی کارگاه مدارس
• تبادل تجربه در نگهداری کارگاه”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator][vc_text_separator title=”جدیدترین مطالب” color=”sandy_brown” border_width=”2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-image%22%3A%225646%7Cfull%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%222px%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%222px%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22%23050505%22%7D%7D”][us_separator size=”small”][us_carousel load_animation=”afb” columns=”5″ carousel_arrows=”1″ carousel_arrows_size=”2.8rem”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”آموزش های کاربردی همگام” color=”sandy_brown” border_width=”2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-image%22%3A%225646%7Cfull%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%222px%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%222px%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22%23050505%22%7D%7D”][us_carousel taxonomy_category=”%d9%87%d9%85%da%af%d8%a7%d9%85″ load_animation=”afb” columns=”5″ carousel_arrows=”1″ carousel_arrows_size=”2.8rem”][/vc_column][/vc_row]

هرگونه استفاده وکپی برداری با ذکر منبع بلامانع می باشد.