فناوری مدارس کشور

همه مطالب ارسال شده توسط محمد آزاد

00

بهمن'۹۸

فرم سازی

فرم الکترونیکی سلام وعرض ادب دریافت اطلاعات از کاربران (دانش آموز یا دبیر) در مدرسه بسیار لازم است..بخصوص وقتی قرار …

مشاهده

00

بهمن'۹۸

آزمون آنلاین

آزمون آنلاین سلام وعرض ادب برگزاری آزمون و ثبت نمرات، از جمله کارهای هردبیر یا مدرسه می باشد… طراحی سوال، …

مشاهده