فناوری مدارس کشور

همه مطالب ارسال شده توسط محمد آزاد

00

بهمن'۹۸

منوسازی در همگام

ایجاد منو در همگام سلام وعرض ادب سایت همگام ، سایتی برای ثبت اخبار واطلاعیه های آموزشگاه هست… دراین سایت …

مشاهده

00

بهمن'۹۸

نمونه سوالات در همگام(برگه ها)

ثبت نمونه  سوالات در  همگام (برگه ها) سلام وعرض ادب سایت همگام ، سایتی برای ثبت اخبار واطلاعیه های آموزشگاه …

مشاهده

00

بهمن'۹۸

ثبت آثار دانش آموزان در جشنواره ها

ثبت آثار دانش آموزان در جشنواره ها ومسابقات همگام سلام وعرض ادب جشنواره ها ومسابقات ورزشی ، از جمله ماژول …

مشاهده

00

بهمن'۹۸

زمانبندی در همگام

زمان بندی در همگام سلام وعرض ادب سایت همگام مدارس، سایتی جامع برای ثبت نمرات، صدور کارنامه ماهانه، ثبت اخبار …

مشاهده

00

بهمن'۹۸

برنامه کلاسی

برنامه کلاسی در همگام سلام وعرض ادب سایت همگام مدارس، سایتی جامع برای ثبت نمرات، صدور کارنامه ماهانه، ثبت اخبار …

مشاهده

00

بهمن'۹۸

طراحی قالب سایت همگام

طراحی قالب و ظاهر سایت همگام سلام وعرض ادب ظاهر و نمای هرسایت علاوه بر زیبایی، باعث جلب بیشتر کاربر …

مشاهده

00

بهمن'۹۸

عکس کاربران در همگام

ثبت عکس کاربران در همگام سلام وعرض ادب در سایت همگام، سه نوع کاربر داریم: کادر اداری کادر آموزشی(دبیران) دانش …

مشاهده

00

بهمن'۹۸

جشنواره ها و مسابقات

ثبت جشنواره ها ومسابقات سلام وعرض ادب برگزاری  جشنواره ها و مسابقات وارسال گزارشات به اداره، چند سالیست که از …

مشاهده

00

بهمن'۹۸

ثبت خبر در همگام

ثبت اخبار در همگام سلام وعرض ادب نمایش و اطلاع رسانی اخبار و اتفاقات مدرسه ،یکی از مواردی هست که …

مشاهده

00

بهمن'۹۸

ثبت موارد تشویقی وانضباطی

ثبت موارد تشویقی وانضباطی سلام وعرض ادب ثبت موارد تشویقی و انضباطی دانش آموزان وگزارش گیری واطلاع به والدین، از …

مشاهده